Тийноватор

Тийноватор е програма за създаване на стартъп клубове в българските училища. В нея ментори-предприемачи от стартиращи и развити компании помагат на ученици от 10. и 11. клас да открият страстта си и да я превърнат в печеливш бизнес проект. От учебната 2019-2020г. стартъп Тийноватор клуб започна и в ТУЕС.

Програмата е безплатна, a форматът е базиран на практическо прилагане на успешни практики от Станфордския университет. Срещите между менторите и учениците в Тийноватор клубовете се провеждат веднъж седмично в период от една учебна година, на територията на училището. Фокусът на програмата е стимулирането на творческото и бизнес мислене, развитие на меки умения и увереност в собствените възможности. Крайната цел е учениците да открият страстта си и да я превърнат в печеливш стартъп проект.

В края на учебната година всички екипи от българските училища се явяват на национално състезание и презентират бизнес идеите си пред жури от инвеститори. Най-добрият отбор от България участва в международно състезание и има възможността да спечели стипендии в Watson University, Колорадо.

Поради извънредната обстановка клубът се провежда онлайн.

От учебната 2019-2020г. стартъп Тийноватор клуб започна и в ТУЕС.