Ред и условия за прием

 

График на дейностите за 4 етап на класиране
Кой може да кандидатства?

В Технологично училище „Електронни системи“ (ТУЕС) към Технически университет (ТУ) – София могат да кандидатстват ученици от цялата страна, завършили седми клас през учебната 2022/2023 г.

Специалности
 • Системно програмиране

  Системно програмиране

  Най-задълбочената училищна програма по програмиране в България, която е незаменим трамплин за всеки с амбиции за кариера в ИТ сектора.

  виж повече
 • Комютърни мрежи

  Комютърни мрежи

  Първата крачка към вълнуващата инженерна професия. Ще учите за проектиране на електроника, комункации, мрежи, роботика и IoT.

  виж повече
Балообразуване

Балът се образува от сбора на:

 • оценката по български език и литература от националното външно оценяване (БЕЛ от НВО)
 • 3 пъти оценката по математика (Мат от НВО)
 • оценката по математика от свидетелството за завършен 7. клас (Мат 7кл.)
 • оценката по физика от свидетелството за завършен 7. клас (Физ 7кл.)
Ред и график за кандидатстване

За кандидатсване в ТУЕС към ТУ-София няма отделен приемен изпит.
Кандидатите за ТУЕС ще полагат само изпитите от НВО по:

 • български език и литература - 13. юни 2023 г.
 • математика - 16. юни 2023 г.

Редът и графикът за кандидатстване в ТУЕС към ТУ-София е съгласно заповедта на Министъра на образованието и науката, определяща  дейностите по приемане на учениците съгласно наредба №10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование.

Необходими документи при записване

За записването в ТУЕС към ТУ – София са необходими следните документи:

 • Свидетелство за завършено основно образование (завършен 7. клас) – оригинал.
 • Медицинско удостоверение от личния лекар със задължително отразени цветоусещане и диоптри – оригинал.
 • Две актуални снимки - надписани.
 • 25 лева за изготвяне на пропуск за удостоверяване самоличността на ученика, тениска с логото на ТУЕС за официални събития и застраховка Злополука на учащи“.

Прием на документи

 • В работни дни от 9:00 до 17:00 часа на адрес: София, ул. Росарио 1, Технически Университет, Блок 8, ет. 2.
 • По утвърден график за всеки етап на класиране.

При подаване на документи за записване в ТУЕС към ТУ – София е необходимо предварително попълване и подписване на следните документи:

 • Заявление за записване в ТУЕС към ТУ – София по образец.
 • Информационна карта с данни за ученика и родителите по образец.
 • Декларация от родител/настойник по образец след предварително запознаване с раздел „Ученици“ и раздел „Родители“ от Правилник на ТУЕС към ТУ – София.
 • Заявление за втори етап по образец.
  Заявлението се попълва в случай, че не сте класирани по първо желание и желаете да участвате в класирането на втори етап.

„Зелено училище“ в УСОБ Семково на ТУ – София за учениците от 8. клас за учебната 2022-2023:

 • Зелено училище“ – информация и предварително запознаване с условията за провеждане в УСОБ Семково на ТУ – София.
 • Попълване на декларация „Зелено училище“ по образец.
 • Подписване на инструктаж „Зелено училище“ по образец.
 • Таксата се заплаща при подаването на документите за записване.
 • Броят на местата е ограничен.
 • При промяна на епидемиологичната обстановка в страната ТУЕС към ТУ – София си запазва правото да отмени провеждането на „Зелено училище“ и да възстанови внесените суми на учениците.
Контакти

адрес: София, 1750, ж.к Младост-1, ул "Владимир Пашов" 2 (до УМБАЛ "Св. Анна")

адрес: София, ул. Росарио 1, Технически Университет Блок 8, 9 ( ВРЕМЕНЕН, поради ремонт на сградата на ТУЕС )
е-mail: tues@elsys-bg.org

Директор: 
доц. д-р инж. Стела Ангелова Стефанова