Асоциация на Завършилите ТУЕС

Асоциация на завършилите ТУЕС (АЗТУЕС) е създадена през 2014г. с цел да обединява и подпомага общността от завършили и настоящи ученици в ТУЕС, преподаватели и приятели на училището, като в момента наброява над 1000 членове. Организацията е регистрирана като сдружение с нестопанска цел в обществена полза и работи в няколко посоки:

  • Развива ТУЕС - основният фокус на АЗТУЕС е да развива ТУЕС като образователна институция, като канализира подкрепа от завършилите и бизнеса. АЗТУЕС е мястото, където завършилите могат да намерят актуална информация, как да подпомогнат училището, било то с дарения за извънкласни дейности или включване в преподавателския екип, за да имат учениците достъп до обучение в най-актуалните технологии. АЗТУЕС координира също големите ТУЕС събития (Hack TUES & TUES Fest), организира извънкласни инициативи и подкрепя учебния процес и материалната база на училището. Научете повече.

  • Създава връзки - подкрепя и насърчава професионалните и социални връзки между завършили и настоящи ученици - чрез социални и образователни мероприятия и възможности за участие на завършилите в събитията и инициативите в ТУЕС.

  • Популяризира ТУЕС - съдейства и работи в полза на популяризиране постиженията на учениците и успешния образователен модел на училището. Информира редовно ТУЕС общността за успехите на училището и подпомага медийното отразяване на големите събития и успехи на ТУЕС.

Членството в АЗТУЕС е безплатно и е достъпно само за завършили ТУЕС и настоящи ученици през уеб страницата на Асоциацията.

20% от преподавателите в ТУЕС са завършили училището

20% от преподавателите в ТУЕС са завършили училището

ТУЕС развива уникален модел като привлича практици от бизнеса като преподаватели по специалните предмети. Те са представители на водещи ИТ компании и самите те са завършили ТУЕС. Този модел се развива не само в учебния процес, но и в извънкласните занимания като дипломни работи и клубове по интереси.